Kostnad och besparing med bergvärme

Kostnad för bergvärme är inte alldeles enkelt att räkna ut, och det varierar mycket beroende på förutsättningarna. Vi kommer här att göra ett räkneexempel på vad det kan kosta och vad man kan få för besparing och därmed återbetalningstid på investeringen.

Kostnad, besparing och återbetalning

Sammanfattningsvis kan man säga att kostnad, besparing och återbetalning ser ut så här:

Investeringskostnad: ca 110 000 – 150 000 kronor (Stockholm 130 000 – 170 000 kronor)

Besparing: ca 40-70 %

Återbetalning: ca 7-10 år

Det finns dock mycket som påverkar priset och därför kan det vara värt att läsa vidare och bilda sig en närmare uppfattning om vad det är som kostar.

Tillstånd för bergvärme

När det gäller ansökan om tillstånd för bergvärme finns i många kommuner fasta avgifter, men det kan också vara en rörlig kostnad, beroende på hur lång tid det tar att behandla din ansökan. Vid fasta kostnader gäller vanligen att om din ansökan tar längre tid att behandla får du betala mer, så se till att du har alla papper i ordning. Många kommuner har också höga straffavgifter, om man borrar energibrunn utan tillstånd.

Avgifterna är olika i olika kommuner och ibland har man olika avgifter för olika stora anläggningar. Nedan följer några exempel på kostnad för ansökan om tillstånd för bergvärme:

Stockholm: 4900/8820 kronor

Göteborg: 3600 kronor (max fem borrhål)

Malmö: 965 kronor/timme

Eskilstuna: 887 kronor

Borås: 800 kronor

Observera också att det är en kostnad för att ansöka, om du skulle få nej, måste du fortfarande betala.

Vi räknar med att ansökan om bergvärme kostar 5000 kronor.

Kostnad för installation av bergvärme

Kostnaden för borrning varierar delvis beroende på förutsättningarna, men du kan räkna med att betala mellan 25 000 och 45 000 kronor för själva borrningen. Behövs ett riktigt djupt borrhål kan siffran komma upp i över 60 000 kronor.

Dels skiljer sig priset mellan olika installatörer och även i olika områden. Tyvärr är priserna betydligt högre i Stockholmsområdet, liksom även kostnaden för själva ansökan.

Kostnaden påverkas också av hur långt ner du har till berggrunden under ditt hus. Om det är långt ner till berggrunden måste man ändå borra ungefär lika långt i själva berggrunden och det krävs extra material för det extra djupet.

För borrning och installation kan du utnyttja ROT-avdraget. ROT-avdraget gäller ju för arbetskostnader (och inte material). Du kan därmed få ner denna kostnad till hälften om du uppfyller de krav som krävs för ROT-avdraget.

Det finns bergvärmepumpar av olika kapacitet. Det är viktigt att du väljer en med rätt kapacitet för husets förutsättningar. En bergvärmepump av ett av de stora märkena på den svenska marknaden (exempelvis Bosch, IVT, Nibe) brukar gå på 80 000-120 000 kronor.

Visst material tillkommer vid installationen. Kollektorslangen som förs ner i hålet i berggrunden och annat material kan gå på runt 20000 kronor, men detta är vanligen inget du behöver tänka på själv, utan sådant som installatören tar hand om.

Vi räknar med att installationskostnaden, inklusive ansökan och ROT-avdrag, totalt hamnar på 150 000 kronor.

Besparing med bergvärme

Besparingen med en bergvärmepump ligger oftast mellan 40-70 %. Möjligen kan man komma upp i lite mer om förutsättningarna är helt optimala och man har golvvärme. Energimyndighetens tester visar nämligen att besparingen i regel större är om man har golvvärme än radiatorer.

Besparingen beror också väldigt mycket på vilken värmepump du väljer att köpa. I regel ger en dyrare bergvärmepump en större besparing, men det är inte bra att ha en bergvärmepump med för hög kapacitet.

Vi säger att besparingen innebär att du sparar 15 000 kronor om året.

Återbetalningstid efter en bergvärmeinstallation

Om vi nu använder oss av siffrorna vi fick ovan gick investeringen på 150 000 kronor. Samtidigt sparar du 15 000 kronor varje år, i och med besparingen du får med bergvärmepumpen.

I detta exempel har investeringen återbetalat sig efter 10 år.

Många försäljare och installatörer är väldigt optimistiska och kommer med räkneexempel, som visar att bergvärmen lönar sig på runt fem år. En mer rimlig siffra är 7-10 år, men det kan vara både längre och kortare med dina förutsättningar och därför är det viktigt att du räknar själv med dina egna förutsättningar.

Själva energibrunnen håller länge, men själva värmepumpen måste bytas med jämna mellanrum och/eller repareras. Bergvärmepumparna är också generellt dyrare, än de andra värmepumparna. Tillverkarna brukar säga att en bergvärmepump håller i ca 15-20 år, men det är inte ovanligt att bergvärmepumpen måste genomgå en dyr reparation eller bytas utan innan den tiden har gått.

I och med att återbetalningstiden är så lång och därmed också osäker, kan det vara idé att fundera över andra alternativ. Det finns andra sorters värmepumpar, med kortare återbetalningstid.

Ta också del av våra 10 smarta tips runt bergvärme – kanske finns det möjlighet att spara pengar?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *