Installation av bergvärme

Installation av bergvärme är ett stort projekt. Det är mycket man ska tänka på.

Tillstånd för installation av bergvärme

Vanligtvis krävs det att man ansöker om tillstånd från kommunen, om man skall installera bergvärme. Du måste alltså ta reda på vad som gäller för din kommun. Priset för att ansöka om tillstånd skiljer rejält mellan olika kommuner.

Tillstånd krävs av den anledningen att den mängd värme som finns i berggrunden påverkas av hur många energibrunnar det finns i området. Avståndet mellan två energibrunnar måste vara 20 meter. Dessutom kan det finnas annat i marken, som man måste hålla avstånd till.

Borrhålsdjup vid bergvärmeinstallation

I vanliga fall brukar man borra 100-200 meter, men detta är inget beslut du fattar själv. Installatörerna vet vad man måste ta hänsyn till och hjälper dig med detta. Berggrunden håller olika temperatur i olika delar av landet och detta påverkar energibrunnen djup.

Energibrunnens djup påverkas också av hur långt man har ned till själva berggrunden. Man måste nämligen borra i princip lika mycket i själva berggrunden, oavsett hur långt det är dit ner. Avståndet ner till berggrunden påverkar priset rejält, då man måste borra djupare totalt sett och dessutom går det åt mer material.

Har du ett vattenburet värmesystem?

En bergvärmepump kräver ett vattenburet värmesystem och sådana är mycket dyra att installera, om de inte redan finns.

Dessutom kan det vara så att du måste anpassa vattensystemet, efter bergvärmen. Det är inte så enkelt som att man bara kan byta själva värmekällan. Olje- och vedpannor ger varmare vatten än bergvärmepumpen och det innebär att man kan behöva byta element. Kontrollera om detta behövs!

Själva bergvärmepumpen

Att välja bergvärmepump är inte det lättaste, då det finns gott om märken och modeller. Du kommer förhoppningsvis att få stå ut med din bergvärmepump en längre tid, så det är viktigt att det blir rätt. Vi har en sida som diskuterar märken och modeller på bergvärmepumpar, så titta gärna där om du vill veta mer.

Det viktiga är ändå att du får rätt kapacitet, för dina förutsättningar. Man brukar säga att man skall ha en bergvärmepump som kan täcka 60-70% av energibehovet, den kallaste tiden på året, vilket ger ett bra snitt över året. Att köpa en starkare värmepump är bara onödigt dyrt. Ta hjälp av din installatör, när det gäller att välja en lämplig värmepump.

Offerter på installation av bergvärme

En offert inramar ett projekt och visar vad som ingår och vad som inte ingår i projektet. När man planerar att utföra ett större projekt, som att installera bergvärme, bör man ta in flera offerter. Genom att ta in flera offerter upptäcker du lättare om något saknas i en av offerterna och kan hitta en offert med ett innehåll, som passar dig.

Vid bergvärme ska installatören besöka huset, annars kan du inte lita på att beräkningarna i offerten är korrekta.

Tänk också på att det kan finnas moment, som du skall ta ansvar för, beroende på vilken offert du väljer. Du kanske måste förbereda något inför installatörernas besök, som att gräva dike för rören. Se till att du utför dina uppgifter i god tid!

Certifierade bergvärmeinstallatörer

En felaktig bergvärmeinstallation, kan orsaka stora skador på miljön och därför är det ett lagkrav att en certifierad brunnsborrare borrar energibrunnen. Förutom själva borrningen, kan det finnas krav på att andra moment utförs av personer med särskild utbildning eller behörighet – exempelvis elektriker, rörmokare och kyltekniker. Var noga med att anlita behöriga installatörer, för de ingrepp som lagen kräver!

ROT-avdraget vid bergvärmeinstallation

För arbetskostnaden vid installationen, får du utnyttja ROT-avdraget. Skatteverket ställer dock en del krav, så undersök vad som gäller och om du uppfyller kraven.

Så går en bergvärmeinstallation till

Att installera bergvärme tar ett par dagar, då det är många moment, som skall utföras.

Man brukar börja med att borra. Först drivs foderrör ner i marken och sedan börjar själva borrningen. När borrningen är färdig, förs slangar ner i borrhålet och dessa leds till huset. Slangarna grävs ner, så de inte syns.

Inne i huset, skall den tidigare värmeanläggningen monteras ned. Ibland forslar installatörerna även bort den, men det är olika om det ingår eller inte i installationen. Bergvärmepumpen skall ställas på plats och installeras. Den kopplas ihop med slangarna från energibrunnen, samt husets el- och vattensystem. Den nya köldbärarkretsen som skapats, mellan värmepumpen och energibrunnen måste luftas och detta tar i vanliga fall några timmar.

När systemet väl sätts på, skall installatörerna kontrollera noga, så att allt fungerar och även instruera dig i hur du skall ta hand om din värmepump. Det ingår också att de skall fylla i en rad olika papper och ge till dig. Det är viktigt att du verkligen får alla de papprena du skall få.

Vad ska du tänka på?

  • Ansöka om tillstånd i god tid
  • Ta in flera offerter
  • Rot-avdraget
  • Certifierade installatörer
  • Uppfylla din del av avtalet/dina uppgifter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *