Installera bergvärme

Det är populärt med bergvärme i Sverige och det kan utgöra en fantastik möjlighet att spara pengar och dessutom göra en insats för miljön.

Samtidigt finns det mycket man behöver veta, om man funderar på att installera bergvärme och vi hoppas att den här sidan kan bli en källa till information.

– Vill du installera bergvärme?

Så fungerar bergvärme

Bergvärme hämtar sin värme från berggrunden. Många tror felaktigt att bergvärmen utnyttjar geoenergi – alltså värme från jordens inre, men bergvärmarna hämtar faktiskt sin värme från jordens yta. Ytan är uppvärmd av solen och alltså kommer bergvärmens energi ursprungligen från solen.

Berggrunden håller samma temperatur som grundvattnet, och temperaturen är relativt stabil över året och ger bergvärmen en stabil energikälla året runt.

Vid bergvärme borrar man ett djupt borrhål, vanligen 100-200 meter. I borrhålet för man ned en slang, som hämtar upp värme ur marken. Värmen förs sedan av vätskan i slangen in till bergvärmepumpen, som komprimerar värmen och utnyttjar den till att värma vatten till husets olika behov – golvvärme, radiatorer och tappvatten. När bergvärmen har tagit tillvara på värmen, förs samma vätska ner i hålet i marken igen. Eftersom värmen har tillvaratagits, är vätskan nu betydligt kallare och värms åter upp nere i marken.

Sjövärme och markvärme använder samma värmepump

Det låter kanske konstigt att ta upp sjövärme och markvärme här, men faktum är att dessa värmekällor i regel använder samma värmepumpar som bergvärme. Istället för att borra i marken, gräver man upp ett stort område och lägger slangar i marken (markvärme) eller sänker ner slangarna på en sjöbotten (sjövärme). Dessa typer är vanligtvis billigare att installera än bergvärme, men de flesta saknar förutsättningarna som krävs.

Att installera bergvärme

Du kanske har funderingar runt själva installationen. Hur går en installation till? Vem skall man anlita, för en bergvärmepumpsinstallation? Vad ska jag tänka på?

Den här sidan behandlar alla dessa frågor och många därtill. På vår sida om bergvärmepumpsinstallation hittar du en massa information, om just själva installationen.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Bergvärmen har precis som de andra värmepumparna olika fördelar och nackdelar. Dessa skiljer sig mellan de olika värmepumparna och det kan många gånger vara idé att överväga andra alternativ.

Fördelar med bergvärme

 • Hög besparing
 • Stabil energikälla
 • Miljövänligt
 • Energibrunnen har lång livslängd
 • Stort utbud på svenska marknaden
 • Goda kunskaper på den svenska marknaden
 • Anpassningsbart system
 • Relativt små ingrepp på tomten

Nackdelar med bergvärme

 • Osäker investering
 • Dyrt att installera
 • Kanske inte lönsamt i längden
 • Dyrt att reparera bergvärmepump
 • Dyrt att byta ut bergvärmepump
 • Elberoende
 • Tillstånd krävs oftast
 • Vattensystemet kan behöva uppdateras
 • Dyrt om långt ner till berggrunden

Kostnad och besparing med en bergvärmepump

Självklart så innebär bergvärme en stor investeringskostnad, även om man hoppas att den skall innebära en stor besparing. Pengar är ju oftast den största anledningen till att man vill installera en bergvärmepump, även om många tänker på miljön.

Vi kommer att diskutera hur mycket du kan förvänta dig att betala för en bergvärmepump, men också besparingen du kan göra och hur lång återbetalningstiden blir. Det är inte alltid det lönar sig med bergvärme och det är viktigt att du funderar igenom hur mycket bergvärmepumpen kommer att kosta och spara.

Märken och modeller på bergvärmepumpar

Det här med vilket märke eller modell man skall välja, är inte heller lätt. Det finns helt enkelt väldigt många både märken och modeller. Vilken bergvärmepump du väljer blir avgörande, för hur mycket energi du kan spara. Vi går igenom vilka bergvärmepumpmärken och modeller som finns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *